Bandy5.jpg

Årets ildsjel og årets idrettslag - foreslå kandidater

Kjenner dere en ildsjel i Osloidretten som fortjener en utmerkelse? Eller ett idrettslag som drives spesielt godt. Nå er det tid å komme med forslag på årets ildsjel og årets idrettslag i Oslo.

Årets ildsjel og årets idrettslag mottar sine utmerkelser i Oslo rådhus under den årlige prissermonien for idretten i Oslo.

Årets ildsjel

Prisen deles ut av Oslo Idrettskrets og er på kr 15 000. Forslag til kandidater til Ildsjelprisen kan fremmes av alle organisasjonsledd og samarbeidsutvalgene i bydelene.

Prisen deles ut til en leder, utøver, dommer, trener eller annen tillitsvalgt som utover det vanlige viser

  • god sportsånd
  • positive holdninger
  • god oppførsel
  • solidaritet og lojalitet
  • fremmer idrettens anseelse
  • et sterkt engasjement i det daglige idrettsarbeidet
  • en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet

Vedkommende må i sin adferd bidra til å fremme idrettens grunnverdier.

 

Årets idrettslag

Prisen deles ut i samarbeid med Oslo kommune. Prisen er på kr 15 000 og Oslo kommunes diplom. Alle kan komme med forslag.

Kriteriene som blir vurdert er:

  • Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet.
  • Idrettslaget må drive "idrett for alle", det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
  • Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

 

Hvordan foreslå?

Forslag kan sendes til Oslo Idrettskrets innen 15. februar 2018. Benytt: oslo@idrettsforbundet.no.

Tidligere års vinnere kan sees her.