budsjettbrev2020.JPG

Årets budsjettbrev til Oslo kommune

Oslo kommune er Osloidrettens viktigste partner og bidragsyter for å kunne skape aktivitet og idrettsglede for flest mulig. I vårt innspill til kommunens budsjett for 2020 ber vi om støtte til videreføring og styrking av viktige tiltak for å kunne skape idrettstilbud for enda flere.

I korthet ber vi om at Oslo kommunes budsjett for 2020 tar høyde for at:

  • Rammetilskuddet – grunnfinansieringen for drift av idrettsorganisasjonen og idrettslagene - kompenseres for 5% aktivitets- og prisvekst.
  • Idrettslag som eier og driver egne anlegg gis en ekstra støtte på 2 mill. kr.
  • Idrettskretsens innsats for økt deltagelse i idretten økes til 10 mill. kr.
  • Idrettens folkehelsearbeid styrkes med 1,1 mill. kr.
  • Handlingsprogrammet i bystyrets vedtatte behovsplan for idrett og friluftsliv sikres finansiering frem til og med 2022, samt at tilstrekkelige midler legges til for realisering av skøytehall på Valle Hovin.
  • Ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag økes til 60 mill. kr.
  • Det settes av minst 2 mill. kr på Utdanningsetatens budsjett for å utvikle og formalisere konsepter for formålsnyttig samarbeid mellom skolene og idrettslagene i Oslo.
  • Kommunens etater og foretak tildeles tilstrekkelige midler til å sikre god langsiktig planlegging, utrednings- og prosjekteringsarbeid.
  • Bymiljøetaten tilføres nødvendige driftsmidler for å kunne ivareta de kommunale anleggene og legge til rette for den idrettslige aktiviteten.

Kommunens betydelige satsing på anleggsutvikling de senere årene er til stor inspirasjon for idretten i Oslo. Når Oslo kommune så tydelig tar anleggsutfordringen i byen på alvor legges et godt grunnlag for videre aktivitetsutvikling.