langrenn19.jpg

Kom med forslag på årets idrettslag

Hvert år deler Oslo Idrettskrets og Oslo kommune ut prisen til årets idrettslag i Oslo. Prisen deles ut i Oslo rådhus i forbindelse med den årlige prisseremonien for idretten i Oslo.

Oslo Idrettskrets ber om forslag på kandidater til prisen. Det er styret i Oslo Idrettskrets som avgjør hvem som skal motta prisene.

For årets idrettslag er det følgende kriterier som blir vurdert:

  • Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet.
  • Idrettslaget må drive "idrett for alle", det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
  • Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

Oslo Idrettskrets ber om forslag på kandidater med begrunnelse innen 15. februar 2018. Forslag og begrunnelse bes sendes på e-post til oslo@idrettsforbundet.no (svar på denne e-posten). Alle organisasjonsledd i Osloidretten (idrettslag, særkrets, region og ISU) kan komme med forslag.

Spørsmål kan rettes til Oslo Idrettskrets på e-post (svar på denne e-posten) eller på tlf: 906 61 551 (Audun Eikeland).

For oversikt over tidligere års prismottakere se her.