Fotballbane.jpg

Tilskudd til private idrettsanlegg

Oslo kommune har lyst ut midler til bygging av nye idrettsanlegg som bygges av idrettslag.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kapasitet og bredde i Oslos idrettstilbud, gjennom å stimulere bygging av private idrettsanlegg.

For 2024 er ikke avsatt nye midler, men det er overført omkring 34,9 fra i fjor.

Det er Oslo kommune som forvalter ordningen. Alle spørsmål og ytterligere informasjon: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-private-idrettsanlegg/?a