Vahl05_610px.jpg

Søknad om anlegg sommeren 2024

Det er nå tid for at idrettslag i Oslo kan søke om tilgang til idrettshaller og aktivitetssaler i skolens sommerferie (uke 26-33) for gjennomføring av aktiviteter.

Oslo Idrettskrets vil sammen med Oslo kommune koordinere sommerens anleggsfordeling i idrettshaller og aktivitetssaler. For å være sikker på at idrettsaktiviteten ikke kolliderer med andre aktiviteter, vedlikeholdsarbeider, hovedrenhold med mer, trenger vi å vite hvor dere ønsker å være. Dersom dere ønsker å benytte kommunale uteanlegg må det avtales med Bymiljøetaten direkte, ta kontakt med de så snart som mulig.

Det sendes inn en samlet søknad fra hele idrettslaget. Hovedstyret må koordinere søknaden fra de ulike gruppene. Søknadsskjemaet kan ikke lagres, så det anbefales å ha planer klart før utfylling.
 
Søknadskjemaet gjelder ikke for anlegg til aktiviteter i regi av Idrettsommer 2024. Dersom idrettslaget søker Oslo Idrettskrets om økonomisk støtte til Idrettssommer 2024, søker dere om anlegg for disse tiltakene samtidig som dere søker om midler.
 
Søknadskjemaet finner du ved å trykke her.
 
Søknadsfrist er 8. mai 2024.