AI Adobe Firefly
AI Adobe Firefly

Kom med forslag på kandidat til Oslo Idrettskrets' hederspris

Hvert annet år deler Oslo Idrettskrets ut pris til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for idretten i Oslo. Nå kan organisasjonen komme med forslag på hvem som skal motta prisen i år.

tinget til Oslo Idrettskrets i juni i år skal det deles ut hederspriser. Nå kan idrettslag, særidretter og ISUer komme emd forslag på kandidater.

Prisen deles ut etter egne statutter.

Frist med å komme med forslag er 15. april 2024. Forslag sendes på e-post til oslo@idrettsforbundet.no. 

Audun Eikeland
Audun Eikeland
Administrasjonssjef

Kommunale bidrag, lokale aktivitetsmidler, tilskuddsforvaltning