Hederspris

Oslo Idrettskrets' hederspris er en pris som deles ut for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet.

Oslo Idrettskrets hederspris tildeles etter følgende statutter:

§ 1
Oslo Idrettskrets hederspokal kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo Idrettskrets.

§ 2
Prismottakeren må være medlem av en klubb i Oslo Idrettskrets. Organisasjoner må være med i Oslo Idrettskrets.

§ 3
Forslag på kandidater skal fremmes av særkretsers/regioners styrer samt av kretsstyrets medlemmer. Eventuelle forslag fra lagene skal fremsettes gjennom vedkommende særkrets/region.

§ 4
Forslag må begrunnes.

§ 5
Prisen kan kun tildeles til samme person/organisasjon en gang.

§ 6
Kretsstyret behandler forslagene konfidensielt. For at et forslag skal betraktes som bifalt, må minst ¾ av fremmøtte medlemmer med varamedlemmer godta det. Dersom et forslag ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt.

§ 7
Det kan tildeles inntil fire priser hvert annet år. Prisen deles ut på OIKs ting. Prisen består av diplom og gave.

 

Tidligere hedersprisvinnere

Oslo Idrettskrets hederspris (tidligere hederspokal):

Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar, 2024

Espen Johansen, Skeid, 2022

Sveinung Oftedal, Oslo Kajakklubb, 2022

Kate Hege Nielsen, Bækkelagets Sportsklub, 2022 

Terje Ahlsen, DNB BIL, 2020

Erik Borglin, Bækkelagets Sportsklub, 2020

Bjørn Tommy Nyborg, Oslo karateklubb, 2020

Unni Helland, IL i BUL, 2020

Jon Olav Viste, Bækkelagets Sportsklub, 2020

Jostein Haraldseid, Bækkelagets Sportsklub, 2020

Torgny Hasås, Grüner IL, 2018

Käthe Bleken, IL Manglerud Star Fotball, 2018

Ingar Lae, Oslo Skøyteklubb, 2018

Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar, 2018

Reidar Bergestad, Årvoll IL, 2016

Gudbrand Bakke, Lillomarka IL, 2016

Norvald Mo, Rommen Sportsklubb, 2016

Ann Mari Stensland, Oslo Turnforening, 2016

Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, 2014

Daimi Akin, Fighter Kickboxingklubb, 2014  

Richard Pedersen, Grorud IL, 2012  

Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb, 2012  

Per Eric Ståhlbrand, Kjelsås IL, 2012  

Sara Hemmer, Aktiv Skøyteklubb, 2012  

Peter Zimmer, IL Heming, 2012

Før 2012 het prisen Oslo Idrettskrets hederspokal  

Tom Henning Øvrebø, Nordstrand IF, 2009  

Torbjørn Ouren, Ormsund Roklub, 2009  

Svein Hagberg, Oslo Turnforening, 2009  

Egil Vindorum, Holmlia IL, 2006  

Tore B. Ramton, Aktiv Skøyteklubb, 2006  

Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL, 2006  

Tove Jacobsen, Oslo Kvinnelige Miniatyrskytterlag, 2006  

Berit Loennechen Feiring, Røa IL, 2006  

Jan Halstensen, SF Grei, 2006  

Barbro Tomter Dahlen, Rustad IL, 2006  

Armand Carlsen, Oslo Skøiteklubb, 2006  

Odd Bjørn Bratt, Oppsal IF, 2006  

Rune Hagen, Oslo Karateklubb, 2004  

Torleif Gange, Nordstrand IF, 2003  

Bjørn Tore Lie, Bækkelagets Sportsklub, 2003  

Evan Malm, Grüner IL, 2003  

Terje Nyhaug, Hasle-Løren IL, 2003  

Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv Skøyteklubb, 2003  

Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL, 2003  

Vidar Waaden, Sportsklubben Forward, 2003  

Truls Gerhardsen, Vålerenga Ishockey, 2000  

Kåre Hansen, Centrum IF, 2000  

Tor Erik Kleppe, Oslo Handicapidrettslag, 2000  

Målfrid Kuvås, IL BUL, 2000  

Bjørn Svendsen, Furuset IF, 2000  

Terje Skålhegg, Skeid, 2000  

 

Tildelinger tilbake til 1949 finnes her.