rev budsjett2024.JPG

Et bra budsjettforslag for idretten i Oslo

Byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem torsdag 23. mai og inneholder mange viktige saker for idretten i Oslo. Vi opplever at idretten tas på alvor, og at byrådet ser at idrettslagene har en viktig rolle når vi sammen skal skape verdens beste by, sier styreleder i Oslo Idrettskrets Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

Viktige og nødvendige anleggsinvesteringer

Byrådet setter av 48,4 mill til rehabilitering av kunstgressbaner. Kommunens portefølje av kunstgressanlegg krever et løpende vedlikehold og rehabilitering for å opprettholde standarden. Oslo kommune har god oversikt og gode planer for dette arbeidet, så det er flott at det settes av nødvendige midler i revidert budsjett. Vårt innspill til budsjettarbeidet fremover er at det legges inn midler i økonomiplanen slik at Bymiljøetaten gis forutsigbarhet for sitt arbeid.

Den svært anstrengte situasjonen for idretten i Økern-/Lørenområdet er godt belyst i media, så vi er glade for at byrådet nå setter av ressurser slik at en etterlengtet ny bane kan planlegges.

Et viktig løft for skiidretten

Byrådet foreslår en bevilgning på 34 millioner til oppgradering av Sloreåsen alpinanlegg. Behovet for oppgradering av dette flotte nærmiljøanlegget er akutt, og bevilgningen er en viktig anerkjennelse av det frivillige arbeidet i Ljan Alpin.

Det er også et viktig grep for at skiidretten kan ha tilbud og rekruttere i Oslo Sør.

Felles innsats mot ungt utenforskap

Byrådet vektlegger innsats for å sikre trygge oppvekstmiljø og tett oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Idretten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

OIK får 7 millioner ekstra til ferieaktiviteter og det gir oss et samlet budsjett på 10 mill. kr for «Idrettssommer 2024». Derved kan vi gjennomføre fullt program slik vi har ønsket og planlagt for. Med dette sikres også tilbud om gratis svømmeopplæring for anslagsvis 2500 barn i sommer.

Vi gleder oss også over at det satses på jenters deltagelse i fotball. Rosa sko er et flott rekrutteringstiltak som vi i idrettskretsen vil følge opp i vårt arbeid med å bygge idrettslag og gode aktivitetsmiljøer for jenter.

HUB Mortensrud, et samarbeid mellom Klemetsrud IL og Lofsrud skole, er et annet viktig lavterskeltilbud som byrådet bevilger midler for å videreføre.

Vi merker oss også at byrådet viderefører og styrker kommunens arbeid med sommer- og deltidsjobber for unge. Dette er en viktig satsing hvor idrettslagene vil være en viktig partner.

Alt dette sammen med økt støtte til «åpen hall» prosjekter, til Norway Cup og til KFUM Fotball, fasiliteter for cricket, med mere viser at kommunen tar idretten på alvor, og finner løsninger på akutte behov gjennom revidert budsjett. Dette gir også forventinger til kommende budsjettprosess, og vi gleder oss til et videre samarbeid for å bygge gode nabolag, og et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud. Sammen kan vi skape verdens beste by å vokse opp i.