OIK2017web.png

Vi støtter valgkomiteens flertallsinnstilling

Styret i Oslo Idrettskrets går enstemmig inn for å støtte valgkomiteens flertallsinnstilling. Det innebærer at vi ønsker Zaineb Al-Samarai som ny idrettspresident.

Vi er trygge på at Zaineb Al-Samarai har den kompetansen og de egenskaper som er nødvendig for å bli den samlende kraften som idrettsbevegelsen nå trenger, sier styreleder Marcela Montserrat Fonseca Bustos. - Med Zaineb vil vi få en idrettspresident som representerer mangfoldet i norsk idrett, fra grasrota til toppidretten, og som kjenner organisasjonens styrker og utfordringer svært godt.

Mer enn noen gang trenger norsk idrett en leder med bred samfunnsforståelse og erfaring fra det politiske landskap, som kan utfordre og samspille for å posisjonere idretten for fremtiden, påpeker Bustos. - For oss i Osloidretten handler dette mye om hvordan vi møter økende klasseskiller og idrettens egne tiltak mot økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse.

Styret i Oslo Idrettskrets er svært fornøyd med den samlede flertallsinnstilling fra valgkomiteen.