Fotballbane.jpg

Tilskudd til private idrettsanlegg

Oslo kommune har lyst ut midler til bygging av nye idrettsanlegg som bygges av idrettslag.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kapasitet og bredde i Oslos idrettstilbud, gjennom å stimulere bygging av private idrettsanlegg.

For 2023 er det satt av 16,5 millioner kroner i budsjett. I tillegg overføres ca. 2,1 millioner kroner fra i fjor.

Det er Oslo kommune som forvalter ordningen. Alle spørsmål og ytterligere informasjon: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-private-idrettsanlegg/