Mva-kompensasjon til idrettslag er klar!

Over 90 millioner kroner skal i disse dager utbetales til idrettslagene i Oslo i kompensasjon for merverdiavgift på varer og tjenester betalt i 2022.

Idrettsforbundet meddeler at utbetaling av mva-kompensasjonen for regnskapsåret 2022 blir utbetalt forhåpentligvis før jul i år. Over kr 90 mill. skal utbetales til idrettslagene i Oslo, noe som er rekord.

Regjeringen innfrir igjen sitt eget løfte om full momskompensasjon for idrett. Dette medfører at idrettslagene ikke blir avkortet i sine søknadsbeløp. 

Se oversikten over utbetalingene til idrettslagene i Oslo

Totaloversikt utbetalingsliste momskompensasjon 2022.pdf