Ungdomsnettverket i Osloidretten, november 2021
Ungdomsnettverket i Osloidretten, november 2021

Ungdomsnettverket rekrutterer

Ungdomsnettverket til Oslo idrettskrets søker nye medlemmer! Vi søker engasjert idrettsungdom og unge voksne som vil være med å utgjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsnettverket er en gruppe som gjør en ekstra innsats for å løfte idrettsungdom i Oslo. Vi ønsker å være et nettverk av unge idrettsledere som samler personer med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet i byen.

Vi søker nå påfyll av nye medlemmer fra januar 2023.

OIK UN Yassin Merabet.jpg

Hva gjør vi?

Events: Ønsker du arrangementserfaring? Ungdomsnettverket arrangerer temakvelder for Osloungdom, med ønske om at unge idrettsengasjerte får treffe andre med samme ambisjoner og interesser. Vi har tidligere hatt både fysiske og digitale arrangementer, i tillegg til videoprosjekter for å løfte frem unge trenere. Aktuelle temaer på agendaen er psykisk helse, paraidrett, tips til ungdomstreneren, fordeler/ulemper som ung leder, oppstart av nye idretter og mye mer.

Lederutvikling: Medlemmene får mulighet til å delta på arrangementer for unge idrettsledere og bli kjent med idrettsungdom fra hele landet. Eksempler på dette er Olympisk akademi, Lillehammer Young Leaders Programme og Idrettsgallaen. På våre egne nettverksturer lærer vi om teambuilding og styrkebasert ledelse, og vi gleder oss til påfyll av nye hoder i teamet vårt.

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier og reportasjer vil vi synliggjøre verdien av at ungdom blir sett og hørt. Vi ønsker å ha tett dialog med kretsstyret i perioden som kommer, og å vise frem det gode ungdomsarbeidet som gjøres ute idrettslagene.

Klubbutvikling: Et av våre mål er å bli bedre kjent med idrettslagene i Oslo. På sommeren har flere av oss sommerjobb i idrettskretsen, der vi besøker idrettslag i hele byen og publiserer innhold på Instagram og på nettsiden osloidrett.no. Vi reiser også på mange klubbesøk til idrettslag, og vi ønsker å samarbeide med idrettslag der ungdom er i fokus. Vi har blant annet vært med å startet opp lokale ungdomsutvalg i idrettslag. 

Jobbmuligheter: Å delta frivillig i ungdomsnettverket kan også åpne dører for lønnet arbeid i idretten; i sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller som kursholder/veileder i idrettskretsen.

UN Workshop Ehtsham.jpg

Det meste av programmet foregår på kveldstid i ukedager.

Slik ser året ut:

JANUAR

Idrettsgalla og samling for ungdomsutvalg i hele landet, 6.-8. januar

 

Kickoff for nye medlemmer, 20.-22. januar

FEBRUAR    

Teambuilding

MARS

Ungdomsnettverket arrangerer - samling for byens ungdomsutvalg

APRIL

Månedens tema: «Del en utfordring» og lær om hverandres klubber og særoforbund

MAI

Debatt eller foredrag

JUNI

Sommeravslutning

Høstprogrammet settes opp i løpet av våren.

UN worshop Nina, Ingrid, Jamil.jpg

Vil du være med?

Høres dette ut som noe for deg eller noen du kjenner? Er du ambisiøs og vil lære mer om deg selv som idrettsleder? 

Fyll ut søknadsskjema her

Vi rekrutterer fra 1. november til 20. november og tar kontakt fortløpende. 

Del gjerne videre med aktuelle personer!

Ungdomsnettverket kan kontaktes på ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no eller på telefon 926 72 776 til Caroline Saastad.

Caroline Saastad
Caroline Saastad
Leder for ungdomsnettverket i OIK

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Rådgiver ungdomsidrett og lederutvikling