Mva-kompensasjon til idrettslag utbetales nå

Over 73 millioner kroner skal i disse dager utbetales til idrettslagene i Oslo i kompensasjon for merverdiavgift på varer og tjenester betalt i 2021.

Idrettsforbundet meddeler at utbetaling av mva-kompensasjonen for regnskapsåret 2021 blir utbetalt senest 23. desember. Over kr 73 mill. skal utbetales til idrettslagene i Oslo.

Regjeringen innfrir sine egne løfter om full momskompensasjon for idrett og frivillighet gjennom en tilleggsbevilgning i saldert budsjett inneværende år. Dette medfører at idrettslagene ikke blir avkortet i sine søknadsbeløp. 

Se oversikten over utbetalingene til idrettslagene i Oslo

Totaloversikt utbetalingsliste momskompensasjon 2022.pdf