Med de beste ønsker for en velfortjent ferietid, og en riktig god jul til dere som feirer!

Kjære gode idrettsvenner,

Nok et idrettsår går mot slutten. Etter en lang og krevende pandemi med nedstengning og store begrensninger på aktiviteten for barn og unge, og spesielt for eldre ungdom og breddeidrett for voksne, er vi nå på god vei tilbake mot en yrende idrettsglede i Oslo!

Takket være den store innsatsen som gjøres av de frivillige har Osloidretten klart seg godt gjennom pandemien. Dette er fantastisk godt jobbet! Tusen takk til hver og en av dere som gjennom ekstraordinær innsats har bidratt til å gi et godt idrettstilbud til Oslos befolkning. Takk også til de ansatte i klubbene og i særidrettene for god innsats gjennom året!

Vi har igjen gjennomført Sommerprosjektet, hvor idrettslagene har gitt barn og unge et idrettstilbud gjennom deler eller hele sommeren gratis eller til en rimelig penge. De tre siste somrene har 100.000 barn og unge deltatt i sommeraktiviteter, som har vært arrangert av 75 idrettslag, og hvor 4000 ungdom har hatt sommerjobb som trenere og ledere. Dette kan vi også være stolte av.

Oslo kommune er en god samarbeidspartner for Osloidretten, og bidrar aktivt til at vi skal kunne nå vårt mål om idrettsglede for alle, Osloidretten takker Oslo kommune for det gode samarbeidet! Både Nabolagsklubb og Sommerprosjektet startet som prosjekter, men er fra 2023 på kommunens økonomiplan som en faste bevilgninger. Vi takker for tilliten og lover at pengene forvaltes til beste for barn og unge i byen vår.

Men alt er ikke bare bra. Krisetiden vi lever i påvirker også idretten. Dagens situasjon gjør at flere husholdninger har det økonomisk krevende, for noen er det en helt umulig situasjon, og i en slik kontekst blir kostnader til idrettsaktivitet ekstra tunge å bære. Økonomi som barriere er et område som er prioritert i norsk idrett, og i Osloidretten jobber vi aktivt hver eneste dag for å forhindre i så stor grad som mulig at økonomi skal være den faktoren som er avgjørende for om spesielt barn og unge kan delta i idretten vår. Det er store klasseforskjeller på deltakelse i ulike bydeler i Oslo; byen vår har fått bikiniskille, som Karpe sier.

For å styrke idrettslagene og understøtte frivilligheten har vi derfor etterlyst ordninger fra stat og kommune til mer enn midlertidige prosjekter. Idretten i byen vår trenger faste og forutsigbare ordninger til drift av lokalidretten, som skal understøtte og styrke arbeidet med de frivillige. Vi vil fortsette å utfordre kommunen, men vi mener også at staten må sterkere på banen, og vi ber derfor om 100 mill. over statsbudsjettet til dette arbeidet!

For å klare å realisere visjonen vår om idrettsglede for alle, må vi stå på sammen. Hver og en av oss kan klare mye, det ser vi hver dag i aktiviteten i lagene. Men sammen er vi krutt, og sammen kan vi flytte fjell! Sammen skal vi skape muligheter for at alle skal kunne være verdifulle medlemmer av vår fantastiske idrettsfamilie, og slik bidra til å realisere vår målsetting om idrettsglede for absolutt alle!

På vegne av styret og administrasjonen i Oslo Idrettskrets vil jeg takke for innsatsen gjennom 2022, og ønske akkurat deg og dine en velfortjent ferie, og en riktig god jul til dere som feirer! Vi ses i 2023!

 

Varme hilsener fra Marcela