IMG_0734.JPG

Kom med forslag til tillitsvalgte i OIK

Oslo Idrettskrets` ting blir avholdt 16. juni 2022. Valgkomitéen til tinget har startet opp sitt arbeid og ber om forslag på gode kandidater som er aktuelle for valg på tinget.

Valgkomitéen skal innstille overfor tinget på følgende verv:

 • Kretsstyre (leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer)
 • Kontrollkomité (leder, to medlemmer og to varamedlemmer)
 • Lovutvalg (leder, to medlemmer og to varamedlemmer)

Vi ønsker følgende opplysninger om den som blir foreslått:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder
 • Idrettslag og idrett
 • Kontaktinformasjon (mobil og e-post)
 • Nåværende og tidligere verv i idretten
 • Spesielle interessefelt, f.eks. ulike idretter, anlegg, funksjonshemmede, flerkulturelt arbeid osv.
 • Navn på organisasjonen som kommer med forslaget

Frist for forslag: 15. desember 2021 Forslag sendes til oslo@idrettsforbundet.no. Spørsmål kan rettes til valgkomitéens leder Svein Storjord (svein@storjord.com, tlf. 905 28 891).