Illustrasjonsbilde av kafedialog.

Kafedialog

Idretten arrangerte "kafédialog" på Stovner med henblikk på å skape større innblikk i utfordringer og muligheter for idretten i lokalmiljøet. Dialogen samlet idretten, øvrig frivillighet og foreldre i lokalmiljøet.

Onsdag 27. oktober arrangerte Oslo idrettskrets «kafédialog» i samarbeid med Stovner Frivillighetssentral, NFF Oslo og Bandyforbundet. Kafedialogen er en møteplass for frivilligheten, foreldre og idrettslag som holder til på Stovner. Her diskuteres det sentrale temaer som økonomi, informasjon, dugnad og hvordan det er å være ny i idrettslaget.

Khadar Mohamoud fra Oslo Idrettskrets innledet samlingen med å fortelle bakgrunnen for kafedialogen. Målet er å skaffe en større innsikt i hva utfordringene er for å få til et idrettstilbud for alle. Videre sier han at det er økt behov for å samle foreldre, idrettslag og frivillige slik at man blir kjent med de i nærområdet sitt, men at man også kan ta opp ulike utfordringer og temaer.

Kvelden startet med god mat, og merket allerede da at dialogen med hverandre var i gang. Deretter ble foreldre og idrettslagene delt inn i grupper. Her hadde man fire bord med ulike temaer hvor man gikk fra bord til bord og diskuterte forskjellige problemstillinger. 

Under temaet økonomi ble støtteordninger nevnt. Men her fant man tidlig ut at ikke alle benytter seg alltid av dem. Her kom det frem at som forelder så er det ikke alltid lett å si ifra om at man trenger hjelp. Og da blir det vanskelig for idrettslaget å hjelpe til. I tillegg ble det nevnt at ikke bare treningsavgiften er den store kostnaden for foreldre lenger, men også utstyr for hver idrett barna tar del i. Det er store variasjoner fra idrett til idrett og klubb til klubb på hva som kreves at barna har av utstyr.

Hvor god informasjonsflyten er varierer veldig. Noen foreldre får vite om idrettstilbud via skole eller barnehage blant annet. Mens andre har funnet informasjon ved hjelp av frivillighetssentralen. Idrettslagene prøver å nå ut til foreldrene gjennom Spond, meldinger, skolemelding og sosiale medier.

Samtidig er det ingen hemmelighet at idrettslagene har utfordringer rundt det å ta imot nye medlemmer. Det er mange som står på ventelister og så oppleves det at det er lite kommunikasjon mellom idrettslag og bydel. Men når nye deltakere først får plass i idrettslaget så blir de tatt godt imot sier foreldrene.

Når det kommer til dugnad så er det nettopp dette som driver idretten i Norge. Noen idrettslag i bydelen har valgt å heller rette fokuset mot spillerne sine da de opplever at det er vanskelig å få foreldrene med. Selv om man merker i senere tid at foreldrene stiller opp, så føler man ikke helt at man er der hvor man burde være. Vi får raskt vite gjennom dialogen at flere av foreldrene ikke har fått noe informasjon rundt dette med dugnad. De har heller ikke forstått hva dugnad er og betydningen av det. Færre blir med når de ikke vet hva målet med det er. Idrettslagene opplever at stadig flere velger å betale seg fri. Dette gjør at dugnaden blir borte for de som trenger det mest.  

Her ser vi behovet for slike møteplass hvor foreldre og idrettslaget får snakket sammen. Første steget ved å løse utfordringene som oppstår er gjennom kommunikasjon. Derfor ser vi viktigheten av nettopp slike arenaer hvor foreldre og idrettslag kan bygge gode relasjoner, hvor de drar nytte av hverandre. Vi har et mål om å fortsette med dette fremover slik at barna i nabolaget får en trygg og god idrettshverdag.

Stor takk til foreldre, frivillige og idrettslagene som deltok. Vi håper å se dere snart igjen!