Kommunale idrettshaller er åpne for normal aktivitet frem til sommerferien.
Kommunale idrettshaller er åpne for normal aktivitet frem til sommerferien.

Idrettshallene holdes åpne i uke 22, 23 og 24

Vi er veldig glad for at Bymiljøetaten har funnet en løsning slik at de kommunale idrettshallene kan holdes åpent som normalt i ukene 22, 23 og 24.

Følgende premisser ligger til grunn for bruk av idrettshallene:

  • Treningstidene for sesongen 2020/2021 vil også gjelde for ukene 22, 23 og 24 – anleggene kan benyttes uten å betale leie. Ta kontakt med din klubb eller din særidrett hvis du i tvil om hva som er de gjeldende treningstidene.
  • Halldrifter må holde anlegget åpent for alle som har treningstid – det er ikke anledning til å holde åpent bare for halldrifters egne lag/treningsgrupper. Bymiljøetaten vil sende informasjon direkte til halldrifterne om kompensasjon for vakthold i disse ukene.
  • Det er meget viktig at klubber/lag/treningsgrupper som ikke ønsker å benytte sin treningstid i disse ukene sier ifra til den lokale halldrifteren. Da slipper de å stille med hallvakter for treningsgrupper som ikke kommer.