Oslo Idrettskrets ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
Oslo Idrettskrets ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

God jul fra idrettskretsen

Gode idrettsvenner,

Dette året ble dessverre ikke slik noen av oss hadde forventet. Vinteren 2021 innebar den lengste nedstenging av Osloidretten siden krigen. Usikkerheten har vært stor og bekymringene mange, men våre idrettslag og særidretter har snudd seg rundt og bidratt i nye krafttak for å holde idrettsfelleskapet tilgjengelig for så mange som mulig. På tampen av året kan vi slå fast at idretten i Oslo har klart seg forbløffende bra gjennom en pandemi som ble lengre enn noen kunne forutse, og som fortsatt ikke er over.

Heldigvis ga sommerhalvåret oss mulighet til å fylle våre idrettsanlegg med aktivitet, og gi idrettsgleden og tilhørigheten tilbake til dem vi er til for. For mange barn og unge har idretten aldri vært viktigere enn nå.

Noe positivt har også pandemien ført med seg. Den har vist hva idretten kan levere av samfunnsverdi, og hvor viktige idrettslagene er for trygge og gode oppvekstsvilkår. Mange har fått noen aha-opplevelser om hvor viktig det er for byen at idrettslagene kan være til stede for barn, unge og voksne i sitt nabolag. Det skal vi bygge videre på.

Nå står vi igjen foran en vinter med usikkerhet om hva de kommende ukene vil bringe av begrensninger for aktiviteten, men myndighetenes anerkjennelse av idretten som en ansvarlig aktør også innen smittevern gir håp om at denne vinteren blir bedre enn den forrige. Stor takk til alle som lojalt har stilt opp og vært sitt ansvar bevisst, samtidig som man har gjort det man kan for å skape aktivitet og tilbud innenfor regelverk i stadig endring.

Vårt hovedfokus for 2022 er å få mest mulig idrettsaktivitet tilbake i normalt gjenge, og redusere frafall så mye som mulig. Vi ønsker å satse enda mer på ungdommen for å sikre at de er med oss videre som både aktive, frivillige og ansatte. Vi skal fortsette det langsiktige arbeidet med å bryte ned barrierer for ungdommens deltakelse i idretten. Idretten trenger ungdommen, og ungdommen trenger idretten.

Oslo Idrettskrets ønsker å rette en stor takk til politikerne i Oslo som mer enn noen gang skjønner hvor viktig idretten er for byen, og som støtter opp om idrettslagenes virke og utvikling, og ikke minst opprettholder et høyt investeringsnivå for nye og gamle idrettsanlegg. Vi trenger fortsatt mer plass for alle som vil være med. Vår jobb er å fylle anleggene med idrettsmangfold.

Vi i Oslo Idrettskrets ønsker å si takk til alle som deltar i, hjelper til, heier på og støtter idretten i Oslo for å skape en hverdag fylt av gode opplevelser. Dere har aldri vært viktigere enn nå.

Vi ønsker alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Hilsen oss alle i Oslo Idrettskrets