Klubbe.jpg

Årsmøter 2021

Sett i lys av smittesituasjonen i Oslo anbefaler Oslo Idrettskrets at idrettslagene planlegger med digitale årsmøter som gjennomføres innen utgangen av mars.

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Sett i lys av smittesituasjonen i Oslo anbefaler Oslo Idrettskrets idrettslagene å planlegge med digitale årsmøter i år og at dette gjennomføres innen den opprinnelige fristen 31. mars.

Mer informasjon om gjennomføring av årsmøter finner dere på NIFs sine sider.

Oslo Idrettskrets vil arrangere kurs/infomøte rundt det praktiske/tekniske ved gjennomføringen av digitale årsmøter. (Infomasjon om dette kommer).

Kurs i hvordan forberede og gjennomføre årsmøte arrangeres 16. februar. (Dette tar ikke for seg det praktiske/tekniske ved digitalt årsmøte.)