65 millioner kroner utbetales til idrettslag i Oslo før jul. Foto: Eirik Førde
65 millioner kroner utbetales til idrettslag i Oslo før jul. Foto: Eirik Førde

Årets julegratiale fra lottstift er på vei

351 idrettslag i Oslo får 65 millioner kroner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2020. Det viser oversikten som Lotteri- og stiftelsestilsynet offentliggjorde i dag.

- Det er bra at regjeringen legger opp til å gjøre momskompensasjonen forutsigbar, og at det ikke er gjort noen avkortning på årets søknader. Idrettslagene i Oslo er flinke til å søke og mottar i år kr 3 millioner mer enn i fjor, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets. Oslo Idrettskrets får selv kr 1,7 mill i momskompensasjon i år.

Totalt får norsk idrett utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2020, en økning på 15 millioner kroner fra i fjor.

– Norges idrettsforbund er fornøyd med at utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten nå for første gang dekkes fullt ut. Regjeringen leverer her på sine lovnader og sørger for at idrettslagene som har søkt, ikke får en avkortning i utbetalingen. Det er også gledelig å se at søknadssummen fra idretten har økt marginalt med 15 millioner kroner fra i fjor, dette til tross for at idretten ble pålagt betydelige aktivitetsrestriksjoner som følge av koronasituasjonen i 2020, sier idrettspresident Berit Kjøll.

NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 22.12.2021.