kunstgressbane.jpg

Søknad spillemidler til idrettsanlegg

Alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund har anledning til å søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg som de eier selv. Det nærmer seg nå viktige frister for den kommende fordelingen.

15. november 2020: Frist for å sende inn følgende til Kulturdepartementet:

  • Søknad om godkjenning som interkommunalt anlegg.
  • Søknad om vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte anleggstyper jf. 2.6 i bestemmelsene.
  • Søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er spesifisert.

 

1. januar 2021: Frist for å sende inn spillemiddelsøknad.

 

Vi anbefaler at alle søkere setter seg godt inn i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det ligger også mye nyttig info om ordningen på denne nettsiden: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

For inspirasjon til utforming av ulike typer idrettsanlegg kan følgende nettside anbefales: https://www.godeidrettsanlegg.no/

Har ditt idrettslag spørsmål om spillemidler til anlegg, ta gjerne kontakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune ved fylkesidrettskonsulenten Hanna Thommessen, hanna.thommessen@bym.oslo.kommune.no, 986 95 743.