Boler flerbrukshall host 2007 Foto K Albertsen.jpg

Klart for åpning av idrettshallene i Oslo

Oslo kommune har i samråd med Oslo Idrettskrets bestemt at de kommunale flerbrukshallene kan åpne for trening i perioden 11. mai – 31. mai. Åpning av anlegg forutsetter at idrettslaget med driftsavtale ser seg i stand til å holde åpent med de betingelsene som følger. Vi ber om forståelse fra ivrige treningsgrupper hvis idrettsanlegg ikke kan åpnes på dagen. Drifter av anlegg kan imidlertid ikke velge å åpne anlegget bare for seg selv. Enten er anlegget åpnet for alle, ellers så er det stengt.

For å lykkes med åpningen er vi avhengige av et godt samarbeid med idrettslagene, både driftsavtaleparter og alle brukere. Det er helt avgjørende at bruk av hallene skjer innenfor de til enhver tid gjeldene smittevernregler, fastsatt av offentlige myndigheter. Åpningen av hallene stiller nye krav til både driftsavtalepart og gruppene som trener i hallen.

Siden åpning av anlegg er avhengig av drifters mulighet til å holde anlegget åpent, må idrettslag med treningstid ta kontakt med drifter av idrettsanlegget for å få vite status. Noen steder kan anlegget åpnes relativt fort, andre steder vil det ta lenger tid å få en akseptabel organisering på plass.

Avhengig av erfaringene med bruken av hallene i mai, og utviklingen i situasjonen med covid-19 vil det være aktuelt å utvide åpningstiden frem til skolens ferie begynner, eventuelt også i noen ferieuker.

Det er laget egne covid-19-instrukser for hhv. driftsavtalepart og hallvakt, godkjent av smittevernoverlegen i Oslo. Disse instruksene gjelder alle kommunale anlegg i Oslo, men vi anbefaler alle eiere av private anlegg å følge samme instrukser.

I tillegg SKAL idrettens felles retningslinjer for aktivitet under covid-19-pandemien og særidrettenes koronavettregler følges.

Følgende anlegg åpnes ikke i denne omgang:

 • Svømmeanlegg
 • Ishaller
 • Kuben vgs (BiKuben, dansesal, idrettshall)

For skolenes gymsaler kan det være egne lokale regler. Her må man ta kontakt med den aktuelle skole for å sjekke status.

Generelle regler:

 • Det er treningstidsfordelingen for sesongen 2019/2020 som gjelder ut mai 2020
 • Driftsavtalepart har ikke anledning til å kun holde åpent for egne medlemmer
 • Overordnede føringer og retningslinjer skal følges, herunder:
  • Gjeldende statlige føringer
  • Gjeldende kommunale føringer
  • Gjeldende retningslinjer for den aktuelle særidretten
 • Det skal ikke lages lokale tilpasninger som er mildere enn de nevnte føringene fra stat, kommune eller særidrett
 • Anlegget skal være låst under trening. Ny gruppe skal ikke slippes inn i anlegget før forrige gruppe har forlatt anlegget
 • Ingen skal slippes inn i anlegget hvis vedkommende har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Hver treningsgruppe skal ha en voksen person tilstede som er ansvarlig for å lede aktiviteten
 • Hver treningsgruppe skal i tillegg ha en smittevernansvarlig som påser at samtlige av de nevnte retningslinjene følges
 • Det er kun selve aktivitetsflaten som er åpen. Det betyr at:
  • Dusjer er stengt
  • Garderober er stengt
  • Styrketreningsrom er stengt
  • Toaletter i utgangspunktet er stengt
 • Det er ikke tillatt med kamper, treningskamper eller arrangementer i anlegget
 • Driftsavtalepart kan benytte hallen til trening i helgene
 • Brudd på reglene kan føre til at anlegget blir stengt for den aktuelle treningsgruppen
 • Omfattende og gjentagende brudd på tvers av flere treningsgrupper kan føre til at anlegget blir stengt for samtlige treningsgrupper

Anleggsdrifters ansvar:

 • Sørge for adgangskontroll (kun slippe inn de som skal trene bygget)
 • Desinfisering av definerte kontaktpunkter i anlegget

Treningsgruppen sitt ansvar:

 • Møte opp utenfor anlegget. Omkledning skjer utenfor anlegget.
 • Gruppen slippes inn fem minutter etter oppsatt treningsstart. Treningene må avsluttes fem minutter før oppsatt tid. Dette er for å rekke å få alle utøvere ut, vaske over flater, og slippe inn neste gruppe. Alle grupper må følgelig gi ti minutter av oppsatt treningstid.
 • Ingen går inn i anlegget før det er gitt beskjed om at det er klart. Gruppen skal gå samlet inn i hallen etter at forrige gruppe har kommet ut.
 • Føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere».
 • Ha en voksen person til stede som er ansvarlig for å lede aktiviteten.
 • Ha en voksen person til stede som er smittevernansvarlig. Vedkommende skal ikke ha andre oppgaver under treningsøkten.
 • Sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk (til bruk på hender, utstyr osv.).
 • Gruppen skal være ute av anlegget senest 5 minutter etter oppsatt treningsslutt.

Vi oppfordrer alle til å være raske ut av anlegget etter avsluttet økt. Neste gruppe kommer ikke inn før dere er ute.