Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alle idrettslag bes registrere økonomiske konsekvenser før påske

NMveka motorcross 612.jpg
NM-veka er ett av flere arrangementer som er usikkert som følge av koronakrisen. Foto: Dag Oliver

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon fra NIF om digitalt rapporteringsskjema. Dette skal kartlegge konsekvensene koronaviruset får for idrettslagene. Det skal rapporteres på månedlig basis og vi ber idrettslagene i Oslo om å rapportere for mars så raskt som mulig og innen påske. Gode data er viktig både for NIFs og OIKs arbeid overfor våre offentlige myndigheter.

 

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   

- I tillegg til at NIF trenger et helhetsbilde over situasjonen i Norge for å fremme behov overfor staten, så trenger vi i idrettskretsen en best mulig kartlegging av de økonomiske og praktiske konsekvensene for idrettslagene i Oslo skal vi kunne gi gode rapporter til Oslo kommune, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. - Jo raskere idrettslagene rapporterer, dess enklere er det for oss å gjøre en god jobb. Derfor ber vi idrettslagene rapportere det de kan før påske, men det er mulig å etterregistrere informasjon.     

Avgjørende å kartlegge  

- En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.   

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.   

Ber idrettslag komme i gang med registrering  

- Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.  

 - Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.