sveinungJulehilsen.jpg

God jul fra oss i idrettskretsen

Gode idrettsvenner,

2020 ble ikke slik noen av oss hadde tenkt. 12.mars kom korona til Oslo med fullt alvor, og idretten måtte stenge ned over natta. Siden har idrettslag, særidretter og vi i idrettskretsen hatt hendene fulle med å gjøre det beste ut av krevende situasjoner. Stor takk til alle som lojalt har stilt opp for smittevernet og vært sitt ansvar bevisst, samtidig som man har gjort det man kan for å skape aktivitet og tilbud innenfor regelverk i stadig endring.

Vi er dypt imponert over den innsats og fleksibilitet vi har vært vitne til i Osloidretten. Mange idrettslag er med rette bekymret over egen økonomi og hvordan fremtiden blir, men aller tydeligst har vært bekymringen for alle unge som er fratatt sitt fritidstilbud og trenger idretten mer enn noen gang. Idrettens vilje til å ta samfunnsansvar har blitt synlig for mange dette året. Hvordan idrettslag og særidretter grep muligheten til å skape et sommertilbud for 25.000 unge viste hvilken kraft og engasjement som bor i idrettsorganisasjonen

Vår felles innsats legges merke til. VI retter en stor takk til kommunen som tar idretten på alvor og skjermer idretten fra økonomiske kutt i en krevende tid også for kommuneøkonomien. Bystyrets nylige behandling av behovsplan 2021 -2030 viser at våre politikere ser idrettens betydning for at Oslo skal være et trygt og godt sted å vokse opp i. Den tilliten må vi alle bidra til å ta vare på.

Kretstinget vårt vedtok i oktober en ny strategisk plan som setter retning for vårt videre arbeid. Vi skal jobbe ufortrødent videre for å styrke Osloidrettens mulighet til å tilby sunne aktiviteter i trygge miljø for enda flere barn og unge.

Vi vet det fortsatt vil være krevende og uforutsigbare tider for mange inn i det nye året, men håper på bedre tider og at idretten får den støtten den fortjener fra det offentlige til å komme styrket ut av 2021. Vi krysser fingrene for at smittetallene i Oslo fortsetter å gå nedover slik at det aller meste av hverdagsaktivitet kan ta til igjen på nyåret. Vi mener oppriktig at godt organiserte idrettstilbud for ungdommen er til beste også for smittevernet, og vi vil fortsette å dytte på for best mulig løsninger.

Til tross for det annerledes året vi snart har bak oss har Oslos mange idrettslag skapt hundretusener av opplevelser i frivillighet og felleskap. Vi i Oslo Idrettskrets ønsker å si takk til alle som deltar i, hjelper til, heier på og støtter idretten i Oslo for å skape en hverdag fylt av gode opplevelser.

Vi ønsker alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Hilsen oss alle i Oslo Idrettskrets