Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fra digitalt allmøte

allmøte.jpg

Via et digitalt allmøte 4.mai orienterte OIK om status for felles utfordringer for Osloidretten, hvordan idrettskretsen jobber med sakene og hvilken utvikling man ser for seg de nærmeste ukene.

 

Smittevern er jobb nr 1

Generalsekretær Magne Brekke innledet med å poengtere at dugnaden for smittevern fortsatt er vår viktigste jobb og takket til alle som bidrar på en forbilledlig måte. - Idrettens evne til å utvise ansvar i en krevende tid er lagt merke til av myndighetene og vi er glade for signalene om en gradvis oppmykning av smittevernreglene. Nye regler for gruppestørrelser og andre smittevernregler gjelder fra 7.mai og samme dag kommer ny informasjon om hva som skal gjelde videre for idrettsaktiviteten. – Vi håper det meste av barne- og ungdomsidrett blir mulig frem mot sommeren, men hver særidrett lager sine egne koronavettregler basert på de smittevernregler og fellesregler som til enhver tid gjelder.

Helsemyndighetene vektlegger betydningen av en ansvarlig arrangør for å kunne samle personer, enten det gjelder trening eller konkurranse. - Slik vil det trolig være lenge og en godt organisert idrett med gode rutiner er en del av løsningen for smittevernet i Oslo, påpekte Magne Brekke.

Snarlig åpning av kommunale idrettshaller

Generalsekretæren rapporterte om en god dialog med kommunen om mulig åpning av innendørs idrettsanlegg, der bruk av idrettshallene ligger først i løypa. – Både vi og Bymiljøetaten ønsker å legge til rette for at idrettshallene kan tas i bruk raskest mulig, men vi ønsker trygghet for at det gjøres riktig og trenger gode retningslinjer og klare ansvarsforhold på plass før det gis klarsignal for bruk. – Dette håper vi å ha på plass denne uka slik at idrettshallene kan tas gradvis i bruk fra kommende uke.

Forventer relevante økonomiske støtteordninger

Det er svært beklagelig at det fortsatt ikke finnes noen ordning for økonomisk kompensasjon til idrettslag og særidretter flest. – Vi vet at mange har store utfordringer og det er gjennom den digitale rapporteringsløsningen meldt inn kr 62 mill i netto tap fra idrettslagene i Oslo frem til sommeren. Mange innspill er sendt inn til departementet og signalene fra kulturministeren er at det kommer nye ordninger og innretninger. Vi forventer at dette i mye større grad vil treffe det reelle behovet hos våre idrettslag, men vi er virkelig spent på fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett senere i mai, sier Magne Brekke.

-  Vi har også forventninger til en kommunal tiltakspakke for idretten og har bedt om at den får en innretning som gir idrettslagene mulighet til raskt å kunne starte opp igjen aktivitetene, og skape tilbud for flest mulig. – Vi trenger kommunens hjelp til å motvirke frafall og hindre at økonomiske barrierer begrenser deltagelsen. Snart er det åtte uker sommerferie og det uttrykkes allerede bekymringer fra både politisk og faglig hold om barn og unges situasjon. I vårt budsjettinnspill til kommunen om tiltakspakke ble «idrett i en sommerstille by» angitt som et mulig prosjekt for å stimulere til idrettsaktivitet i Oslo. Dette synes nå svært aktuelt for å skape et livgivende tilbud til byen og gi nødvendige stimuli til våre idrettslag. – Dette skal vi jobbe hardt for å få til, lovte generalsekretæren.

Viktige frister

Avslutningsvis ble det minnet om viktige frister for alle idrettslag:

30.april var fristen for samordnet rapportering til NIF og søknad om kommunale bidrag, men eventuelle etternølere kan rapportere og søke frem til fredag denne uken. Ta kontakt med oss i OIK om det er behov for assistanse.

Det har versert flere frister for gjennomføring av årets årsmøte. Vi anbefaler sterkt at alle idrettslag noterer seg 15.juni som årets frist. Hvis det søkes om offentlige midler er det en forutsetning: - 1.juli er frist for å levere dokumentasjon for de som har søkt om kommunale bidrag og 15.august er frist for å søke mva-kompensasjon. Dokumentasjonen må være godkjent av årets årsmøte.