Aktivitetsguideopplæring.jpg

Bistand til aktivitet for våre idrettslag!

Oslo Idrettskrets ønsker å hjelpe idrettslagene våre ved å tilby bistand fra våre dyktige aktivitetsguider til å oversette informasjon på ulike språk, og til å være en ekstra ressurs på trening.

De nye smittevernreglene krever flere ressurser enn tidligere, i tillegg til at det er en krevende tid med mye usikkerhet, som igjen gir et ekstra informasjons- og oppfølgingsbehov for idrettslagene. For å sikre at regler for smittevern blir overholdt, og for å skape forståelse for at det er trygt å sende barna sine på trening, er man avhengig av å nå ut med informasjon til alle sine medlemmer og ha nok ressurser på trening. Språk kan være en barriere for å nå frem med denne nødvendige informasjonen til enkelte familier. Vi har 25 aktivitetsguider som kan hjelpe idrettslagene i Oslo med å komme i gang med aktivitet. De fleste av våre aktivitetsguider snakker flere språk.

Aktivitetsguidene kan bistå med:

 1. Aktivitetsguidene kan være en ekstra ressurs på idrettslagenes treninger. Oppgavene til aktivitetsguiden vil være å bidra til at treningen gjennomføres innenfor gjeldende regler for smittevern. De kan også kommunisere med foreldre før og under trening, mens de andre trenerne fokuserer på aktiviteten. Her er deres flerspråklige kompetanse en stor fordel. 
 2. Oversette informasjon som er spesifikk for idrettslagets aktivitet og tilpasninger for å sikre smittevernreglene på vegne av idrettslaget. Aktivitetsguidene har kapasitet til oppsøkende virksomhet og direkte kontakt med familien. Det er også aktuelt å oversette informasjon som skal sendes på e-post, legges på idrettslagets hjemmeside, sosiale medier eller lignende.

Hvis du er interessert i å få hjelp av en aktivitetsguide kan du fylle ut skjema ved å trykke her.

Oslo Idrettskrets betaler lønnen til aktivitetsguiden, slik at dette er gratis for idrettslag å benytte seg av. Om vi kan tildele idrettslaget en aktivitetsguide vil være avhengig av kapasitet, lokasjon og etterspørsel fra andre idrettslag. For idrettslag som trenger bistand på trening avhenger det av at vi har guider som bor i området. Vi har aktivitetsguide i bydelene:

 • Stovner
 • Bjerke
 • Søndre Nordstrand
 • Gamle Oslo
 • Grünerløkka
 • Sagene
 • Østensjø
 • Alna

Aktivitetsguidene kan hjelpe til på ordinære treninger, og i første omgang frem til sommerferien. Videre oppfølging i sommerferien må vi ta stilling til når vi vet mer om behov og midler. Når det gjelder hjelp til å få oversette informasjon, så vil guidene kunne hjelpe uavhengig av bydelsgrenser, da arbeidet kan gjøres digitalt eller over telefon.

Aktivitetsguidene behersker følgende språk:

 • Urdu
 • Somali
 • Arabisk
 • Spansk
 • Tyrkisk
 • Kurdisk
 • Persisk
 • Dari
 • Nepali
 • Punjabi
 • Engelsk
 • Albansk
 • Tigrinja

De behersker språket muntlig, og en del av språkene kan de også oversette skriftlig. Aktivitetsguidene har vært på et kurs i regler for smittevern, samt levert politiattest.