PerArneGrime_612.jpg

Årets ildsjel i Oslo

Per-Arne Grime (69) fra Oslo judoklubb er årets ildsjel i Oslo og vår nominerte til Idrettsgallaen. Han har gjennom 48 sammenhengende år vært aktiv i judoidretten og lagt ned enorm innsats for å utvikle sitt idrettslag og sin idrett. Han har i tillegg til å være trener, tillitsvalgt, dommer og mye mer i eget idrettslag også bidratt internasjonalt og utviklet idretten nasjonalt.

Per-Arne startet med judo i 1972, den gang i Norsk Judo og Jiu-jitsu klubb. Allerede i 1984 tok han initiativet til å starte Oslo judoklubb, en klubb han ledet helt frem til 2015. I dag har klubben over 200 medlemmer, og er en stor og aktiv klubb i norsk judo-sammenheng. Oslo judoklubb har i dag tilhold i lokaler på Skullerud aktivitetspark og rekrutterer bredt i søndre deler av Oslo.

- Vi er særlig imponert over hvordan Per-Arne Grime har evnet å være til stede for lokale barn, bygge idrettslag og samtidig bidra til idrettens utvikling både nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal. - Per-Arne er en fantastisk representant for frivilligheten i Oslo.

Per-Arne er fortsatt svært aktivt involvert i idrettslaget, både som kasserer i styret og på matta hver eneste uke som trener for barn og unge. I tillegg vasker han matter og utstyr og er kort sagt med på alt som skjer i klubben.

Per-Arne har 7. DAN, noe som er den 7. graden av svart belte. Dette er den høyeste graden noen har oppnådd i Norge, og han deler denne med en liten håndfull andre.

Per-Arne har også vært sterkt involvert i Norges judoforbund med en rekke verv:

  • Varamedlem Forbundsstyret, 1980-1982
  • Medlem Teknisk Komite, 1980-1984
  • Leder Teknisk Komite, 1986-1991
  • Medlem Kontrollkomite, 2001-2005
  • Varamedlem Kontrollkomite, 2005-2007
  • Medlem Honorær Komite, 2008-
  • Medlem Dommerkomite, 1994-1999
  • Leder Dommerkomite, 1999-2014
  • Medlem WC Norway komite, 2007-2008

Som judodommer har Per-Arne også en lang karriere. Han har internasjonal dommer A lisens (IJF A) som er den høyeste lisensen man kan oppnå. Per-Arne har vært dommer for både junior og senior i en mengde mesterskap, både nordisk-, Europa- og verdensmesterskap. I perioden 1994-2013 arrangerte han årlige dommerseminar i Norge.

Oslo Idrettskrets gratulerer og ser frem til å feire deg ved en senere anledning!