jibbe_brettboltring.jpg

Forsikring

Det finnes ulike forsikringsordninger for barn og unge (i alderen 6 - 19 år) som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF. Oversikt over kriterier og vilkår finner du her.

For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens, som inneholder en forsikringsdel, for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund. Kriteriene for lisensordningen kan leses på særforbundet sine hjemmesider. Oversikt over særforbund finner du her.

Aktivitet organisert av idrettslaget:

For barn fra 13 år og eldre som ikke er medlem av idrettslaget, men deltar i organisert aktivitet i idrettslag med økonomisk støtte fra ordningen som f.eks.Inkludering i idrettslag, Sommerpatruljen eller annet, gjelder følgende: Aktiviteten er ikke forsikret gjennom OIK eller NIF. idrettslaget bør selv tegne egnet forsikring.

Vi anbefaler at idrettslaget som har aktivitet på arena med f.eks. klatrevegg, tribune, mål som kan falle e.l. tegner ansvarsforsikring. Dersom et uhell skjer fordi utstyr er for dårlig sikret/ varslet kan idrettslaget bli stilt til ansvar. En ansvarsforsikring dekker skade dersom en deltaker forulykkes. Ta kontakt med forsikringsselskapet.

Forsikring av instruktører, trenere som er engasjert:

Idrettslaget bør vurdere en fleksibel yrkesskadeforsikring for personer som organiserer aktivitet i idrettslaget. Ta kontakt med forsikringsselskapet.