Sprett.jpg
21
sep
2023

Avlyst! Klubbens styrearbeid i praksis September

Arrangør: Oslo Idrettskrets
Sted: Brynsveien 13, 0667 Oslo
Start: 21.09.2023 18:00
Slutt: 21.09.2023 21:30
Påmeldingsfrist: 19.09.2023 00:00

Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og er anbefalt for alle nøkkelroller i klubben.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er spesielt relevant å gjennomføre i forbindelse med idrettslagets årsmøte og valg av nye styremedlemmer.

Kurset inneholder:

  • De viktigste lover og regler i idretten
  • Gjennomføring av årsmøtet
  • Rollefordeling og organisasjonskart
  • Styrets oppgaver, bl.a. ansvaret for barneidrett og politiattester
  • Økonomiske oppgaver for styret

I tillegg inneholder kurset en kort intro til klubbutvikling:

  • Ressursoppgaven: Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilke ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • Strategioppgaven: Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterkt til å møte fremtidige utfordringer.

Kurset er gratis! Bindende påmelding. Ikke oppmøte faktureres kr. 200,-.

For mer informasjon om kursene, ta kontakt med Tone Holm Dagsvold på e-post: toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no eller mobil: 94 84 61 44