Bli med-brosjyren er på Ukrainsk

Planlegger for inkludering av flyktninger

Vi er alle forferdet over krigshandlingene i Ukraina, og idretten vil selvfølgelig stille opp for å gi alle flyktninger en best mulig hverdag med aktivitet og fellesskap, med håp om at mange finner en mening midt i det meningsløse.

Mange idrettslag har meldt fra om at de ønsker å legge til rette for de som kommer til Norge i disse dager, og vi er trygge på at engasjementet blant våre nærmere 300.000 medlemmer er ekstra stort for flyktninger som blir bosatt i Oslo.

Vi i idrettskretsen jobber med å samordne dette arbeidet overfor kommunen, og har etablert dialog med politisk ledelse, etater og bydeler. Nå trenger vi et godt samarbeid med idrettslagene og særidrettene i Oslo om de gode løsningene. Vi har invitert alle idrettslag og særidretter til et første teamsmøte om dette tirsdag 22.mars kl 21.

Hva skjer – hva gjør vi?

Vi planlegger for at flere tusen barn og unge bosettes i Oslo de kommende uker og måneder. Akkurat nå vet hverken vi eller kommunen i detalj hvordan strømmen av flyktninger blir bosatt, og det vil nok gå noen uker før inkludering i hverdagen blir satt i system. Vi ønsker at flest mulig flyktninger skal bli en del av den ordinære idrettsaktiviteten så raskt som mulig, og vårt arbeid for å legge gode planer har følgende hovedinnretninger:

  • Vi bidrar til å organisere aktivitet for midlertidige opphold på mottak i Oslo. I dag er dette på Helsfyr, og vi inviterer nærliggende idrettslag til samarbeid for å organisere hensiktsmessige aktiviteter.
  • For flyktninger som bosettes i Oslo vil kommunale tjenester og inkluderingstilbud primært skje gjennom bydelene. Vi jobber overfor bydelene for å kunne få oversikt over bosatte flyktninger og deres behov, samtidig som vi vil kartlegge idrettslagenes kapasitet og vilje til å gi tilbud.
  • Vi søker aktivitetsguider som er ukrainsk- eller russiskspråklige. Vi vil at disse skal bli bindeleddene mellom bydeler og idrettslag.
  • Vi tror at antall flyktninger frem til sommeren blir vesentlig, og vi ønsker å skalere opp og tilpasse årets sommerprosjekt slik at vi når frem til alle flyktninger.
  • Barn og unge som kommer til landet er naturlig å fokusere mest på, men vi ønsker også å legge til rette for voksne flyktninger. Dette er i stor grad kvinner som trenger å oppleve den trygghet de kan få i et idrettsfellesskap. Vi vil vurdere om vårt tilbud Aktiv på dagtid kan være relevant for voksne flyktninger, i regi av Oslo Idrettskrets eller i samarbeid med våre idrettslag.

Vi forventer den økonomiske støtten fra kommunen vi trenger for å gjøre en god jobb, og spesielt vil det gjelde mulighet til å dekke kostnader til klær, utstyr og bemanning som må til for å kunne gi flyktningene fullverdige tilbud og reell inkludering.

Det er per i dag fortsatt en uoversiktlig situasjon, men vi vil så snart det er mulig komme med mer informasjon.

Brosjyren «Bli med» er oversatt til ukrainsk. Den finnes også på russisk, engelsk og en rekke andre språk. Brosjyren gir en kort innføring i hva et idrettslag er og hvorfor det er fint å delta i idrettslag.

Har dere innspill eller spørsmål, send dem til oslo@idrettsforbundet.no.