Aktivitetssaler

Tiden i de kommunale aktivitetssalene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til bryteforbundet.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra bryteforbundet til Sagene IF brytegruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i brytegruppa til Sagene IF.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I aktivitetssalene er dette per dags dato følgende idretter; boksing, bordtennis, bryting, dans (utvalgte grener), fekting, functional fitness, judo, kampsport, kickboksing, styrkeløft og vektløfting.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i aktivitetssalene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Boksing
 • Bordtennis
 • Bryting
 • Dans
 • Fekting
 • Functional fitness
 • Judo
 • Kampsport
 • Kickboksing
 • Styrkeløft
 • Vektløfting

Fordelingsprosess for sesongen 2024/2025

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 14. mars 2024 – Infomøte
 • Fredag 19. april 2024 – 1.utkast av treningstider sendes til særidretter
 • Fredag 26. april 2024 – Særidrettenes frist for innsending av ønsker om bruk av aktivitetssaler og idrettshaller i helg
 • Onsdag 8. mai 2024 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1.utkast av treningstider
 • Tirsdag 14. mai 2024 – Fordelingsmøte ved behov
  • Fordeling aktivitetssaler ukedager 2024/2025
  • Fordeling aktivitetssaler helger 2024/2025

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Fordeling for sesongen 2023/2024

Fordeling for sesongen 2022/2023

 • Onsdag 16. mars 2022 – Infomøte
 • Onsdag 20. april 2022 – Utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 29. april 2022 – Særidrettenes frist for tilbakemelding treningstider
 • Fredag 29. april 2022 – Særidrettenes frist for innsending av bruk av aktivitetssaler og idrettshaller i helg
 • Torsdag 5. mai 2022 – Fordelingsmøte ved behov

Fordeling for sesongen 2021/2022

 • Torsdag 23. mars 2021 – Infomøte
 • 16. april 2021 – Utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • 23. april 2021 – Særidrettenes frist for tilbakemelding treningstider
 • 30. april 2021 – Særidrettenes frist for innsending av bruk av aktivitetssaler og idrettshaller i helg
 • 4. mai 2021 – Fordelingsmøte

Fordeling for sesongen 2020/2021

Fordeling for sesongen 2019/2020

Fordeling for sesongen 2018/2019

Fordeling for sesongen 2017/2018

Fordeling for sesongen 2016/2017

Fordeling for sesongen 2015/2016