Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetssaler

Tiden i de kommunale aktivitetssalene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

 

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til bryteforbundet.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra bryteforbundet til Sagene IF brytegruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i brytegruppa til Sagene IF.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I aktivitetssalene er dette per dags dato følgende idretter; boksing, bordtennis, bryting, dans (utvalgte grener), fekting, judo, kampsport og kickboksing.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i aktivitetssalene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Boksing
 • Bordtennis
 • Bryting
 • Dans
 • Fekting
 • Judo
 • Kampsport
 • Kickboksing

Fordelingsprosess for sesongen 2020/2021

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 19. mars 2020 – Infomøte
 • Fredag 24. april 2020 Fredag 17. april 2020 – Utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 30. april 2020 – Særidrettenes frist for innsending av arrangementsønsker (inkl. arrangementer i idrettshaller)
 • Mandag 4. mai 2020 Mandag 11. mai 2020 – Fordelingsmøte

* Pga usikre tider tas det forbehold om alle frister rent praktisk kan overholdes, og i hvilken grad det vil være mulig å avholde et fysisk fordelingsmøte.

Fordelingsoversikt 2020/2021

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.