økonomi prov.jpeg

Den nye kompensasjonsordningen for idretten er nå på plass

Den nye kompensasjonsordningen som gjelder fra 1. januar er nå klar og kunngjort.

Informasjon om kompensasjonsordningen kan dere lese om på Lottstift sin hjemmeside: https://lottstift.no/nye-tilskotsordningar-for-frivilligheit-og-idrett-som-folgje-av-covid-19/


Den er delt i 3 ulike ordninger:

 1. Tilskudd til de som har mottatt momskompensasjon i 2020 (ca 255 millioner)

  • Sentralleddet (NIF) sender søknad på vegne av alle som fikk momskompensasjon via NIF i 2020 (dvs. at alle underliggende ledd forholder seg i ro da NIF håndterer dette).
  • Søknadsfristen er 20. april 2021.
  • Utbetaling vil skje så snart man har mottatt midlene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift). Lottstift har lovet en rask utbetaling etter søknadsfristens utløp (20.april).
  • Det vil bli utbetalt ca 15% av det man fikk utbetalt i momskompensasjon i 2020.

 2. Det kan søkes tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement og aktiviteter for perioden 01.01 – 30.06. Mer om denne ordningen i pressemeldingen fra NIF. Lottstift sier de vil åpne for søknader i juni.

 3. Den siste ordningen gjelder publikumsarrangement av nasjonal verdi. Internasjonale mesterskap på seniornivå og seriespill på øverste nivå i lagidretter samt OBOS-ligaen i fotball. Her blir det åpnet for søknader i april.


NIF har lagt ut pressemelding på hjemmesiden: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-2021-er-na-klare-men-dekker-kun-delvis-idrettens-behov/

Vi vil komme ut med mer info så snart vi vet mer.


Til slutt kan vi informere om at idrettskretsen skal ha en infokveld for idrettslag 8. april der vi vil informere om aktuelle tema, og selvfølgelig også kompensasjonsordningen. Mer info og påmelding her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/kalender/webinar--infokveld-for-idrettslag-i-nordland/

 

GOD PÅSKE FRA ADMINISTRASJONEN I NORDLAND IDRETTSKRETS!