Om idrettskretsen
Kart over Møre og Romsdal fra 2020

Om idrettskretsen

Idrettsglede for alle

Møre og Romsdal idrettskrets er et kompetansesenter som utvikler idretten i Møre og Romsdal, og som jobber for at alle gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine egne ønsker og behov.

Møre og Romsdal idrettskrets er det regionale leddet for idretten i fylket og består av omlag 500 idrettslag, 25 idrettsråd og 55 særidretter tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité.

Norges Idrettsforbund er Norges største frivillige organisasjon og idretten i Møre og Romsdal består av ca. 93 000 medlemskap som tilsammen utfører ca. 1 500 frivillige årsverk. Dette tilsvarer en frivillig verdiskapning på ca. 818 mill kr. per år.

Inngangen til idrettskretsen er midt på tribunebygget, på siden vendt mot gressmatta.

Idrettskretsens lov:

Gjeldende lov for idrettskretsen ble vedtatt av idrettskretsstyret den 28.01.2020.

Her finner du oss:

Idrettssenteret 
Idrettsvegen 2
6413 Molde