Ansatte

Roar Lervik
Roar Lervik
Organisasjonssjef

Spør meg om:

 • Idrettspolitikk
 • styrearbeid og planer
 • rammebetingelser
 • konfliktsaker og varslingssaker.

Geir Moholt
Geir Moholt
Seniorrådgiver

Spør meg om:

 • Organisasjonssaker
 • opptak/nedleggelse og endringer IL/IR
 • idrettens lover
 • dispensasjonssøknader
 • momskompensasjon
 • økonomi
 • samordna søknad og rapportering.

Ellen Cathrine Hammer
Ellen Cathrine Hammer
Rådgiver

Spør meg om:

 • barneidrett
 • kontantkassa og økonomi som barriere
 • integrering og inkludering
 • verdiarbeid
 • folkehelse

Vegard Agledal Rangsæter
Vegard Agledal Rangsæter
Rådgiver

Spør meg om:

 • kurs og kompetansehevende tiltak
 • idrettens datasystemer
 • klubbveiledning og klubbesøk
 • ungdomsidrett.

Kjetil Håve
Kjetil Håve
Seniorrådgiver

Spør meg om:

 • anlegg
 • spillermidler
 • idrettsråd
 • offentlig planverk

Nils-Erik Ulset
Nils-Erik Ulset
Rådgiver / Rådgiver paraidrett

Spør meg om:

 • paraidrett
 • inkludering
 • tilrettelegging