Rutiner for varsling i Norges idrettsforbund

I Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ønsker vi å få vite om atferd som er i strid med våre verdier, svekker NIFs omdømme eller andre kritikkverdige forhold. NIF oppfordrer derfor alle ansatte, tillitsvalgte og eksterne til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.

Hva er virksomheten til Norges idrettsforbund?
Informasjon på denne siden gjelder varslinger som vedrører NIFs virksomhet.

Med det menes:

  • Forhold i NIF sentralt
  • Forhold i Olympiatoppen, sentralt eller regionalt
  • Forhold som gjelder ansatte i NIF, dvs. NIF-ansatte sentralt, i Olympiatoppen eller NIF-ansatte i idrettskretsene (ikke tillitsvalgte i idrettskretsene)
  • Forhold som gjelder tillitsvalgte i NIF, dvs. personer som har valgte og oppnevnte tillitsverv i NIF, dvs. verv valgt på Idrettstinget eller oppnevnt av idrettsstyret.
  • Forhold som berører NIFs bistandsarbeid i utlandet

Hvor kan du varsle om forhold som gjelder NIFs virksomhet?

Hvor kan du varsle om forhold som ikke gjelder NIFs virksomhet?
Varslinger som ikke gjelder NIFs virksomhet, men NIFs organisasjonsledd for øvrig, rettes direkte til det aktuelle organisasjonsleddet ev. ved bruk av varslingsportalen. Se nærmere informasjon her.