Prosjekt Kjønnsbalanse er et langsiktig samarbeid som skal stimulere til utvikling fordel kjønnsbalanse i Innlandsidretten.