Mentorer.png

Mentorering

Mentorering er et av flere tiltak som er igangsatt gjennom Prosjekt Likestilling

Mentorprogram for kvinner i innlandsidretten
Prosjektet skal utvikle og etablere en mentorordning som skal tilbys et utvalg kvinner i innlandsidretten.

Mentorordningen sin hensikt:
- tilby støtte for å fremme personlig utvikling hos invividet
- aktiv veiledning for å sette og nå utviklingsmål
- øke motivasjon og trygghet for å ta sentrale roller i idretten
- rekruttere til nettverk for kvinnelige ledere

Samarbeidspartnere: Likestillingssenteret.

Status: Igangsatt lørdag 2. november 2019. Består av tre felles fagsamlinger i tillegg til samarbeid med mentor. Første mentorprogram ble fullført i august 2020. 

Nytt program vil settes i gang medio 2021.