Kontakt prosjektansvarlig

Kontaktinformasjon prosjektleder

Pål Erik Heimstad
Telefon: 913 60 580
Mail: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no