Rekruttering

Rekruttering er viktig i likestillingsarbeidet

Utvikle kurs for valgkomiteer og styrer
Idretten må øke fokus og kunnskap omkring rekruttering av de rette til å ta videre. I et kjønnsbalanseperspektiv er det veldig viktig at idrettslagene jobber godt og riktig med rekruttering, samt at valgkomitéens status heves og dens samhandling med resten av organisasjonen er tydelig.

Hensikt:
Gi større innsikt og forventning til rekrutteringsarbeidet i Innlandsidretten.

Status: Kurs/konsept utviklet. Kurset er en del av idrettskretsens kurs- og kompetanseportefølje.
Klubber, særkretser, eller medlemmer av alle organisasjonsledd i Innlandet idrettskrets kan melde seg på felles kurs enten digitalt eller fysisk (se aktivitetskalender), eller bestille kurset for sitt organisasjonsledd.