Påstandsøvelse.jpg

Nettverksbygging

Bygging av nettverk er et av flere tiltak som er igangsatt gjennom Prosjekt Kjønnsbalanse (tidligere Likestilling)

Nettverk for ledere i Innlandet
Opprinnelig ble det etablert et nettverk for kvinner som innehar eller nylig har innehatt sentrale roller i innlandsidretten, på idrettslags-, krets eller forbundsnivå.
Våre egne undersøkelser understreker at kjønning av tiltak ikke nødvendigvis er hensiktsmessig - derfor skal denne arenaen for fremtiden være tilgjengelig både for kvinner og menn. 

Hensikt:
- inkluderende arena for alle idrettsledere i Innlandet - Lederglede for alle!
- etablere en kompetanseutvikling- og nettverksbyggingsarena som inkluderer kvinner i innlandsidretten.
- gi fokus og synliggjøre problemstillinger om likestillingsspørsmål.
- rekruttere til mentorordning og finne ressurspersoner som kan bidra til videreutvikling av nettverket over tid.

Samarbeidspartnere: Likestillingssenteret, Østlandsforskning, Hedmark Fylkeskommune og Norsk Tipping.

Status: Igangsatt. Nettverket er åpent for alle ledere med rolle i Innlandsidretten. Idrettskretsen skal i 2020 tilby to arenar for nettverkssamling, både digitalt og - dersom hensyn til smittevern tillater det - fysisk.