Sammen om like muligheter på Lillehammer

I dag ble frokostseminaret «Sammen om like muligheter» i samarbeid med Telenor og Norsk Tipping avholdt på Lillehammer. Under arrangementet ble viktigheten av inkludering og mangfold understreket, samtidig som den internasjonale dagen for Downs syndrom ble markert.

Arne Bård Dalhaug, konstituert idrettspresident i Norges idrettsforbund, innledet frokostseminaret med å tydeliggjøre Idrettsforbundets visjon.

– Visjonen er at idretten skal være tilgjengelig for alle, ikke bare for noen av oss. Det er idrettsglede for alle vi jobber for, uttalte Dalhaug tydelig.

«Rock» sokkene
Han fortsatte med å vise frem rockesokkene sine og markere en meget viktig dag: Verdensdagen for Downs syndrom. 

– I dag feirer vi Verdensdagen for Downs syndrom, og dette seminaret er også en del av denne markeringen. Gjennom seminaret ønsker vi å sette søkelys på viktigheten av inkludering og mangfold, uttalte den konstituerte idrettspresidenten i Norges idrettsforbund.

Etter dette overtok ordstyrer Per Tøien, som er ansatt som seniorrådgiver idrettspolitikk i Norges idrettsforbund, stafettpinnen. Han delte også en bestemt oppfordring til deltakerne på seminaret:

– Dagens oppfordring må være «rock» sokkene. Det burde være sånn at alle organisasjoner og virksomheter har en visjon om at alle skal med, slo Tøien som fast, mens han fortsatte:

– Idrettsglede for alle sier ingenting om at det er for noen. Det forplikter organisasjonen til å legge til rette for idrettsglede for absolutt alle. Det vil si barn, unge, breddeidrett, toppidrett og personer med utviklingshemming. Idrett for alle er en inkluderende visjon, og alle som ønsker å delta i idrett bør klare å finne et tilbud i organisasjonen vår.

Tøien fortsatte å adressere temaet for seminaret:

– Like muligheter verken starter eller stopper med personer med utviklingshemming. Det starter i oss alle. Dette er og blir et viktig seminar, sa han bestemt.

Må bli bedre på tilrettelegging
Neste taler på scenen var Mathias Eckhoff, trener for Norges herrelandslag i basketball. Han fortalte om Dissimilis nasjonale kompetansesenter og uttrykte bekymring over gapet som fortsatt eksisterer i samfunnet når det gjelder inkludering og mangfold.

– Vi er ikke så gode til å tilrettelegge som vi tror. Det er fortsatt betydelige ulikheter i samfunnet, bemerket Eckhoff, som tidligere har vært leder for Dissimilis nasjonale kompetansesenter.

Magnhild Ekren, parakonsulent i Norges Skøyteforbund, berørte også temaet om hvordan mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser ofte blir møtt med avslag.

– Vi er ikke så gode på likestilling som vi tror. Dessverre blir alt for mange møtt med et nei fordi man ikke har utstyr eller tilbud, sa Ekren som er trener for Forbundsgruppe Talent 2026.  

Erling Bergseth og Kamilla Kvalheim fra TV Bra var neste duo på scenen. De var der for å snakke om ytringsfrihet for alle.

– Vi er her fordi vi mener det er avgjørende at personer med utviklingshemninger får anledning til å uttrykke seg fritt, og at vi skal ha samme mulighet som alle andre til å formidle våre meninger og tanker om ulike saker, sa Bergseth.

De argumenterte for at personer med utviklingshemming må få tilgang til flere arenaer.

– Det kan gi oss en sjanse til å bevise at vi er like mye verdt som andre. Det kan lære samfunnet at utviklingshemmede ikke er så dumme som folk tror, uttalte Bergseth.

Trenerrollen
Etter TV Bra-duoen, var det Katelyn og Brenda Garbin sin tur til å tale til publikum. Katelyn Garbin er hovedtrener og daglig leder for Stabekk Turnforening, mens moren, Brenda Garbin, er assistenttrener. Da Tøien spurte hvorfor det er morsomt og spennende å være trener, svarte Katelyn, som er kjent fra TV-serien «Cammo», som følger:

– Godt spørsmål, til stor latter fra de godt over 100 oppmøte i salen, mens hun la til:

– Det er gøy. Noen ganger er det litt vanskelig, og da må man være streng og bestemt.

Mamma Brenda understreket at hun ikke opplever noen hindringer med utviklingshemmede som trenere og at det er synd at ikke flere slipper til.

– Man må ikke undervurdere personer med utviklingshemming. De er mye smartere enn folk tror, fastslo Brenda.

Inkludering og mangfold i næringslivet
Siste del av frokostseminaret besto av en samtale mellom tre representanter fra næringslivet: Per Anders Vold fra Telenor, Preben Stai fra Norsk Tipping og Nina Karlsson fra Scandic Hotels. De delte erfaringer om hvordan de arbeider med inkludering i sine respektive organisasjoner.

– Det å ha en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass har utrulig mange fordeler. både for vårt omdømme utad og for arbeidsmiljøet internt. Å kunne være seg selv er virkelig verdsatt, sa Nina Karlsson fra Scandic Hotels.

– Det er forventet at vi skal ta et samfunnsansvar utover det som er kjernevirksomheten, fortsatte Preben Stai fra Norsk Tipping.

Per Anders Vold fortalte «Telenor Open Mind» som er et program som skal gi mennesker med innvandringsbakgrunn og funksjonsnedsettelse arbeidstrening.

– Det handler om å gi arbeidserfaring og trening. Man trenger å få seg en CV får å komme seg videre i arbeidslivet, og dette programmet gir de med innvandringsbakgrunn og funksjonsnedsettelse den muligheten, avsluttet Per Anders Vold fra Telenor.

Du kan se seminaret i sin helhet øverst i saken.