Nytt tilbud: Paraturn i Kristiansand
Foto: Norges idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komié

Nytt tilbud: Paraturn i Kristiansand

Fra og med 2021 kan du bli med på ukentlige paraturn treninger! Blir du med?

Er du 13 år eller eldre, har en fysisk funksjonsvariasjon og har lyst til å prøve deg på turn? Kristiansands Turnforening starter på nyåret opp et pilotprosjekt for personer med fysiske funksjonsvariasjoner i henholdt til syn, hørsel, bevegelse.

Informasjonsmøte:

Det vil være et informasjons-/bli kjent-møte i kantinen i Gimlehallen (inn til venstre når du går inn til hallen) torsdag 11. februar klokken 18:30. Her vil du få mer informasjon om treningstilbudet og ha muligheten til å stille spørsmål.  

Ukentlige treninger fra februar 2021:

Fra 18.februar og torsdager fremover vil du kunne delta på Paraturn fra kl. 19:00 til 20:00 i Turnhallen i Gimlehallen (med forbehold om endringer grunnet pandemien). Treningene vil fokusere på basistrening, grunnelementer i turn, idrettsglede og samarbeid.

Påmelding til bli kjent-møte og/eller tilbudet paraturn kan sendes til post@ktfturn.no 

Lurer du på noe, eller ønsker mer informasjon ta gjerne kontakt med ansvarlig trener på e-post: kariannejokstad@gmail.com eller fagkonsulent innen paraidrett: karoline.storbukas@idrettsforbundet.no 

Alle lokaler som blir brukt i henhold til møtet og treninger er universelt utformet.

Vel møtt!