funksjonshemmet2.jpg

Kurs og hjelp til tilrettelegging

Tilretteleggingskurs 

Kurset varer i 4-timers og er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet

- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på dette kurset kurs, eller ønsker ditt idrettslag eller din organisasjon et slikt kurs? 

Tilrettelegging inn i klubb

Ønsker du som trener eller din klubb å øke deres kompetanse i henhold til å inkludere personer med en funksjonsnedsettelse inn i et ordinært tilbud, eller starte opp en egen para-gruppe innenfor deres idrett? 

Vi bistår dere gjerne på veien, ta kontakt!

Kontakt

For mer informasjon

agder@idrettsforbundet.no

Tlf: 37 06 08 00