Sørvest Bandyregion og Lillestrøm El-innebandy har mottatt midler til paraidrettene EL- og Super-innebandy.
Sørvest Bandyregion og Lillestrøm El-innebandy har mottatt midler til paraidrettene EL- og Super-innebandy.

Tildeling fra Stiftelsen Dam til idrettsprosjekter

Norges idrettsforbund har fått tildelt kr. 2 786 000 fra Stiftelsen Dam. Idrettsprosjektene som er i regi av idrettslag, særkrets/region og særforbund jobber for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten.

-Idrettsforbundet setter stor pris på ansvaret som idrettslag, særkretser, idrettskretser og særforbund tar for å inkludere disse menneskene. Prosjektene bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, sier NIFs koordinator for prosjektene, Line Hurrød.

Sørvest Bandyregion og Lillestrøm El-innebandy har mottatt midler til paraidrettene EL- og Super-innebandy. Dette setter Bandyforbundet stor pris på. 

-Det er et stort engasjement blant våre klubber og regioner. Prosjektene viser at vår organisasjon tar idrett for alle på alvor, sier Ann Katrin Eriksson i Norges Bandyforbund.

Prosjektmidlene muliggjør ti ulike prosjekt

Norges idrettsforbund mottok støtte til fem nye og fem eksisterende prosjekter i regi av idrettslag, særkrets/region og særforbund rettet mot utsatte grupper.

Nye prosjekter:

Rekruttering til Kolnes HU-håndball, Kolnes IL 
Svømming for flyktninger og funksjonshemmede, Drøbak Frogn Idrettslag
Norges skiforbund paraalpint, Norges Skiforbund 
Turnering Lillestrøm El-innebandy, Lillestrøm El-innebandy
Paracamp innebandy, Sørvest Bandyregion 

Eksisterende prosjekter: 

Falltreningskurs for eldre, Norges Judorforbund
Pararoing, Norges Roforbund
Rekruttering til paraishockey, Norges Ishockeyforbund
Fortet-Sms Integreringsprosjekt, Hisøy IL 
Fra sykeshus til idrettsalg, Norges Håndballforbund Region Vest

-Prosjektene som får midler fra Stiftelsen Dam jobber for å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten. Ofte krever et slikt arbeid ekstra ressurser og NIF er svært takknemlig for bevilgningen fra Stiftelsen Dam som muliggjør deres arbeid, sier Hurrød.

Idrettsforbundet har årlig mottatt midler fra Stiftelsen Dam siden deres oppstart i 1997. Over 360 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen. Alle disse prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.  

Her finner du en oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. Stiftelsen Dam deler ut 65 millioner til 87 prosjekter gjennom ordningen helse høst 2019.

Her ser du alle tidligere og eksisterende idrettsprosjekter.

Her ser du informasjon om hvordan man kan søke om midler til Stiftelsen Dam via NIF. Neste søknadsfrist er 15. februar 2020 for prosjekter med oppstart høsten 2020. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.