spangereid.jpg

Strategisamling i Spangereid IL

Nylig var vi på besøk hos Spangereid IL i Lindesnes kommune. Strategisamling for å utarbeide en komplett Klubbhåndbok. Prosessen startet med Visjon, verdier og virksomhetside og «organisasjonsraketten» er et av flere verktøy vi benytter i arbeidet. Godt engasjement og godt jobbet av styret. Vi ser frem til å komme tilbake for å sikre en god «landing»

org.rakett.png

 

Ønsker klubben din hjelp med å utarbeide en Klubbhåndbok, eller annen veiledning?
Ta kontakt med Stein Bø-Mørland: 
E-post: stein.bo-morland@idrettsforbundet.no
Mobil: 911 23 295