Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet til idrettsorganisasjonen i 2020: Foto: Geir Owe Fredheim NIF
Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet til idrettsorganisasjonen i 2020: Foto: Geir Owe Fredheim NIF

Spillemidler 2020: Et løft for norsk toppidrett

Tildeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen for året 2020 ble i dag vedtatt i statsråd. Til sammen får Norges idrettsforbund en økning på 14 millioner kroner fra 2019. Størst økning får toppidretten gjennom tilskuddet på 163 millioner til Olympiatoppen, en økning på 8 millioner fra i fjor.

Norges idrettsforbund vil takke for tildelingen på 730 millioner kroner fra spillemidlene i 2020. Det totale tilskuddet fra spillemidlene til idrettsorganisasjonene tilsvarer en økning på to prosent fra i fjor.

– Dette er gledelig. For det første fikk vi en økning i tilskuddet totalt. Dette er penger som kommer svært godt med i alt det viktige arbeidet vi er i gang med. For det andre fikk vi tilslutning og aksept fra Kulturdepartementet til å styrke utøverfinanseringen, samt å utvikle bredden og mangfoldet i norsk toppidrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Økningen i tilskuddet til Olympiatoppen vil bidra til å styrke finansieringen av idretter og utøvere som ikke har tilstrekkelige markedsinntekter.  

– Dette gir oss en mulighet til å styrke landslagsvirksomheten til prioriterte særforbund og å gi enkeltutøvere litt bedre muligheter til å gjennomføre en satsing som kan gi flere nye medaljer i fremtiden. I tillegg er det vårt håp at vi også skal lykkes med andre markedsprosjekter som kan gi ytterligere kraft til denne satsingen, sier Kjøll og legger til:

– Jeg ser dette som en tillitserklæring til arbeidet særforbundene og Olympiatoppen sammen gjør innenfor toppidrett, og jeg er helt sikker på at dette vil kunne gi nye stolte øyeblikk for Norge gjennom enda flere fantastiske toppidrettsresultater i årene fremover, understreker Kjøll.

Særforbundene mottar 266 millioner kroner i grunnstøtte. Dette er en økning på 2,5 millioner fra i fjor.

Tilskuddet for tilrettelegging for barn, ungdom og bredde er på 171,5 millioner hvilket er en økning på 1,5 millioner fra i fjor.

Tilskuddet til NIF sentralt, inkludert idrettskretsene er på 129,5 millioner kroner. Dette er en økning på 2 millioner fra i fjor.

– Når vi har fått en økning av spillemidler fra Kulturdepartementet på samtlige poster oppleves dette som en tillitserklæring til hele idrettsorganisasjonen, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Å legge til rette for en enklere og mer effektiv hverdag for våre idrettslag, kretser og særforbund -  gjennom digitalisering - er et prioritert område i norsk idrett. Digitaliseringen har holdt god fremdrift i 2019. En satsning som kulturdepartementet gjennom tildelingen for 2019 viste sin støtte til.

– Vi vil bruke departementets økning og tillitserklæring til å gjøre vårt ytterste for å sikre fremdriften i dette viktige arbeidet, avslutter Kvalevåg.