Noen gang lurt på hva klassifisering i paraidretten er?

Norges idrettsforbund, i samarbeid med British Paralympic Association, har laget en animasjonsfilm som tar for seg alle spørsmål knyttet til klassifisering i paraidretten.

Klassifisering er et begrep mange har hørt om, men kanskje ikke kjenner så godt til. Klassifisering avgjør hvem som kan delta og den deler samtidig utøverne inn i ulike klasser. De mange ulike idrettene har ulike klassifiseringssystemer med det felles mål om å gjøre at funksjonsnedsettelsen skal ha minst mulig å si for resultatene - og at det skal være rettferdige konkurranser for utøverne.

- Norges idrettsforbund har laget en opplysende og informativ film rett og slett for å gi generell kunnskap om hva klassifisering i paraidretten er på en enkel og lettfattelig måte. Det har vært en lenge etterspurt film, og jeg er glad for at vi endelig kan vise den, sier Mette M. Berg, rådgiver paraidrett i Norges idrettsforbund.

- Hvem er den laget for?
- Filmen er laget for utøvere, foreldre, trenere og andre som er interessert. Den gir en første introduksjon om hva klassifisering i paraidretten er for noe.

- Hva slags spørsmål tar filmen opp?
- Den belyser hvem som kan være med, klassifiseringsprosessen, hvem som er klassifisører, juks i forbindelse med klassifisering og endring av klasser.

Nå håper hun idrettslag, særforbund og idrettskretser hjelper til med å spre filmen til aktuelle klubber og utøvere.
- Alle filmene, både den lange versjonen, og flere korte versjoner ligger nå tilgjengelig på vimeo, og jeg håper filmene blir lagt ut på hjemmesider og delt i sosiale medier, sier Mette M. Berg avslutningsvis.

#6N1T, #Allin #BeActive

Hovedfilmen er delt opp i mindre seksvenser som gir svar på dette:

Hvem kan delta og klassifiseres?

Systemer og klasser i paraidretten

Hvordan gjennomføres klassifisering i paraidretten

Endring av klasse i paraidretten

Grunnlag for suksess i paraidretten

Hvem er klassifisører i paraidretten?

Juks med klasser i paraidretten