Bli en Bedre Klubb nå og få mer tid til idrettsaktivitet. Foto NTBScanpix
Bli en Bedre Klubb nå og få mer tid til idrettsaktivitet. Foto NTBScanpix

NIF lanserer nytt gratis utviklingsverktøy for alle klubber

Driver idrettslaget ditt forsvarlig? Håndterer idrettslaget økonomiske og administrative oppgaver på best mulig måte? Dette er spørsmål klubber rundt omkring i landet nå kan få et enkelt svar på ved å gjennomføre utviklingsverktøyet Bedre Klubb.

- Bedre Klubb er et nyutviklet verktøy som hjelper idrettslag med å avdekke svakheter, men også kartlegge styrker i idrettslaget. Bedre Klubb er et utviklingsverktøy som er laget av Norges idrettsforbund som gjør det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor følgende syv grunnleggende organisasjonsområder:

• Årsmøtet
• Lovnorm
• Medlemssystemer
• Regnskapsbestemmelser
• Tillitsverv
• Politiattestansvarlig
• Barneidrettsansvarlig

- Hvorfor er det behov for utviklingsverktøyet Bedre Klubb?
- Vi vet at mange påtar seg styreverv uten å vite hvilke krav som stilles til idrettslag . Bedre Klubb gjør det raskere og lettere å få styrene i idrettslagene til å fungere bra. Målet med Bedre Klubb er å gi styrene i idrettslagene en pekepinn på om de overholder noen grunnleggende forpliktelser. Det er med å sikre forsvarlig drift av idrettslaget, sier Åsmund Sæbøe, rådgiver kompetanseutvikling i Norges idrettsforbund.

- Hva består Bedre Klubb av?
- Du kan si at Bedre Klubb er et spørreskjema med syv spørsmål med fire svaralternativer på hvert enkelt spørsmål. Samtidig er det en kartlegging av status på de syv områdene. Til hvert enkelt spørsmål følger også relevant informasjon slik at idrettslaget kan finne ut hvordan de kan forbedre seg om ikke alt er på plass, sier Sæbøe.

Les mer om Bedre Klubb

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som er et svært godt utgangspunkt for å utvikle idrettslaget videre og bli en Bedre Klubb. Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. For å få best mulig utbytte av å gjennomføre Bedre klubb bør styret gjøre det i fellesskap som del av et styremøte.

- Mange idrettslag har allerede gjennomført Bedre Klubb og tilbakemeldingene fra idrettslagene er ubetinget positive. Bedre Klubb passer for alle idrettslag, det er gratis, og tar det tar ikke mange minuttene å gjennomføre i løpet av et styremøte i klubben, forteller Sæbøe.