Klar for Arendalsuka! Idrettspresident Berit Kjøll - her sammen med Svein Lien, Ann Kristin Bruce og Anne Lise Lassen fra Agder idrettskrets. Foto: Per Tøien
Klar for Arendalsuka! Idrettspresident Berit Kjøll - her sammen med Svein Lien, Ann Kristin Bruce og Anne Lise Lassen fra Agder idrettskrets. Foto: Per Tøien

Idrettens fanesaker på dagsorden til Arendalsuka

Idrettens viktigste saker står på dagsorden når Norges største politiske møteplass, Arendalsuka, starter i dag. -Vårt mål er å invitere til interessante samtaler og debatter hvor vi setter søkelys på idrettens fanesaker og lytter til hva politikere og andre organisasjoner tenker om norsk idrett og et eventuelt samarbeid, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Med en måned igjen til fylkes- og kommunevalg, ventes det stor spenning og høyt aktivitetsnivå under Arendalsuka. Norges idrettsforbund er på plass, både til sjøs og på land. NIF har leid en båt hvor flere av årets aktiviteter vil finne sted.

- Terskler for deltakelse, vilkår for frivillighet og tilrettelegging for at barn og unge skal være fysisk aktive er sentrale saker for norsk idrett som vi skal løfte til dem vi møter. For å sikre livslang idrett og idrettsglede for alle må vi redusere barrierer for deltakelse, og da må vi søke samarbeid i alle retninger, sier idrettspresidenten.

I løpet av de tre første dagene er flere sentrale politikere og organisasjonsledere invitert til vaffelsamtaler med idretten, hvor idrettspolitikk skal diskuteres. Dette er også en viktig møteplass for Idrettsforbundet og den nye idrettspresidenten.  

Presenterer rapport om pengespillmodell

De siste årene er det gjort flere utredninger av dagens pengespillmodell (enerettsmodellen) og den internasjonale spillbransjens alternativ med lisenser. Et viktig usikkerhetsmoment er hva en eventuell annen modell vil bety for spillavhengighet og for inntektene til frivilligheten. Oslo Economics har på oppdrag av Norges idrettsforbund og ExtraStiftelsen fått utarbeidet en rapport om pengespill som vil presenteres på Arendalsuka med påfølgende politisk debatt. Følg presentasjon av rapporten og kommentarer fra blant andre idrettspresident Berit Kjøll direkte på Idrettsforbundet.no, onsdag 14/8 kl 0930.

Lanserer Idrettspodden

Sentrale politikere inviteres til debatt om idrettspolitikk i Norges idrettsforbunds egen podcast «Idrettspodden». Terskler for deltakelse, vilkår for frivillighet, og tilrettelegging for at barn og unge skal være fysisk aktive er sentrale temaer politikerne skal debattere. Podcastene er tilgjengelig fra kl. 16 hver dag fra mandag.  

Åpen båt

Idrettspresidenten ønsker innspill fra idrettsbevegelsen og har inviter sentrale tillitsvalgte og ansatte i idretten som er i Arendal disse dagene, til et treff ombord i båten tirsdag 13.08 kl 17:30-19:00.

Høydepunkter i Arendal:

  • Mandag kl 12:00-15:00, og tirsdag og onsdag kl 08:00 til 16:00: Vaffel med idretten. Politiske partier og andre samfunnsaktører inviteres til en matbit og prat om idrettspolitikk med idrettspresidenten og øvrige representanter fra NIF. Sted: Norges idrettsforbund-båten.
  • Mandag -onsdag kl 12:00-12:20: Podcast; Idrettspodden. Minidebatt med sentrale politikere om idrettspolitikk. Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien er programleder. Ny Podcast publiseres på idrettsforbundet.no hver dag kl 16. Sted: Norges idrettsforbund-båten.
  • Mandag 12/8: Partilederdebatten, kl 21.20-23:00. Idrettspresidenten vil være til stede i salen. Sted: Barbu park (Arendal kultur- og rådhus ved dårlig vær)
  • Tirsdag 13/8 kl 13-14:45: Mottakerforum. Norsk Tipping samler viktige stemmer fra frivilligheten for påfyll, dialog og diskusjon om viktige tema. Norges idrettsforbund vil være til stede. Sted: Ruffen, Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2, Arendal
  • Tirsdag 13/8 kl 17:30-19:00. Åpen båt. Idrettspresidenten inviterer sentrale aktører i idrettsbevegelsen til uformelle innspillsmøter og vaffelsteking. Sted: Norges idrettsforbund-båten.
  • Onsdag 14/8 kl 09:00-10:30. Ny rapport om pengespill. Oslo Economics har på oppdrag av NIF og Extra-stiftelsen fått utarbeidet en ny rapport om pengespill. Hovedfunnene blir presentert og idrettspresident Berit Kjøll kommenterer rapporten. Arrangementet blir streamet på idrettsforbundet.no. Sted: Tyholmen Frivilligsentral, 1. etg.
  • Onsdag 14/8 kl 13-13:45. Debatt om frivillighet. Fokus på unges oppvekst og sosiale forskjeller. Idrettspresident Berit Kjøll deltar i panelet. Sted: Kløckers teltscene
  • Torsdag 15/8 kl 11:15-12:00. Debatt i regi av sparebankstiftelsen. Tema: Samfunnsnyttige penger. NIF deltar i panelet. Sted: Berntine, «Stenskaien»