ijhtgr.jpg

Hvordan beholde flere ungdommer i idrettslaget?

KRONIKK: Det finnes ulike grunner til at ungdom slutter med organisert idrett. Ifølge Ung data-rapporten fra 2017 (Anders bakken) er noen av de mest fremtredende årsakene at det tar for mye tid, venner slutter, og fokus på prestasjoner blir større. Ungdom nevner også at de opplever at klubben ikke lenger hadde et godt nok tilbud til dem.

Videre viser Ung data-rapporten fra 2019 (Anders Bakken) at det er en del ungdom som fortsetter å trene på egenhånd, men også ganske mange som slutter helt å trene. Ser vi på de ungdommene som fortsetter med organisert trening i idrettslag er den samlete treningsmengden langt større enn blant de som slutter, faktisk mer enn det dobbelte.

Ut ifra disse rapportene vet vi at mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget dersom tilbudet er variert og hvis de selv kan definere hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Forskningen til Hedda Berntsen og Elsa Kristiansen (Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling, 2019) understreker betydningen av ungdoms opplevelse av å ha valg og eierskap til egen idrettsdeltakelse.

I satsingsområdene til NIF (Idretten skal! 2019-2023) står det at idretten skal stimulere til livslang idrettsglede, slik at flest mulig fortsetter lengst mulig. Uavhengig av alder, ambisjoner og ferdighetsnivå. Hvordan skal dette gjennomføres i praksis? Norges idrettsforbund har gjennom konseptet «allidrett for ungdom» et ønske om å legge til rette for at ungdom møter et allsidig og koordinert idrettstilbud i deres eget nærmiljø. Allidrett er et lavterskeltilbud som skal tilby minimum to forskjellige idrettsaktiviteter i minimum 20 uker av året. (Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby allidrett for ungdom)

I Norge finnes det idrettslag med allidrettstilbud under ulike navn. F.eks. Åpen hall, sportmix osv. Vi skulle gjerne sett at det var enda flere slike tilbud for ungdom. Og i Agder er det dessverre svært få tilbud om allidrett.

Før jul besøkte vi ett av idrettslagene som har allidrett for ungdom, Just IL. De er en gruppe ungdom mellom 15-17 år som samles en gang i uka og prøver ulike idretter og aktiviteter. Vi hadde lyst å gi allidrettsgruppa hos Just IL litt inspirasjon og honnør for arbeidet de gjør.  I samarbeid med Asbjørn Lohne (Lohnefriluft) fikk allidrettsgruppa dermed tilbud om en litt annerledes treningsøkt. Gjennom ulike øvelser fikk ungdommene utfordret seg selv og sine samarbeidsevner. Mestringsfølelsen var absolutt til stede og ungdommene viste stort engasjement. Vi gleder oss til å følge dere videre!

Håper Just IL kan være til inspirasjon når det gjelder å tenke litt annerledes rundt ungdomsidretten og lavterskeltilbud.

79520238_2425486017767141_9014027956388888576_n.jpg79256667_2541268672758221_2424745205958705152_n.jpg79327341_1069096530098258_2519573252016177152_n.jpg79721362_747075029036172_891221390550630400_n.jpg